Nasza polityka przeciwdziałania dyskryminacji: AB Werkt mówi „nie”!

AB Werkt mówi „nie” dyskryminacji i „tak” bardziej zróżnicowanemu rynkowi pracy. Każdy jest mile widziany na rynku pracy, niezależnie od pochodzenia, wyznawanej religii, wieku, płci czy ciąży. Wierzymy, że zróżnicowana kadra tworzy szanse i przynosi korzyści. Zapewnia mianowicie wartość dodaną, kreatywność i inspiracje. A to z kolei pozytywnie wpływa na naszych zleceniodawców i naszą własną organizację!

Uważamy, że interakcja z naszymi pracownikami i budowanie świadomości mają znaczenie. Dyskryminacja często w ogóle nie jest zamierzona, ale coraz więcej osób jej doświadcza. Coraz więcej osób zwraca się do holenderskiego Kolegium Praw Człowieka z powodu dyskryminacji. Dotyczy to głównie dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę. AB Werkt nie godzi się na to.

Własne uprzedzenia i założenia

Ludzie często kierują się uprzedzeniami i pewnymi założeniami. Często po fakcie, gdy szkody zostały już wyrządzone, okazują się one błędne. Musimy zdawać sobie sprawę, jak często nasze opinie opierają się na uprzedzeniach. Zadaj sobie pytanie: na ile słuszne jest pierwsze wrażenie o drugiej osobie? Trudno jest otwarcie wyrażać uprzedzenia, ale w myślach stale to robimy. Może mieć to przykre konsekwencje. Przykładem może być sytuacja, w której czyjeś podanie o pracę zostaje niesprawiedliwie odrzucone, a dana osoba nie otrzymuje możliwości udowodnienia swojej wartości.

Dyskryminacja ze strony zleceniodawców

Dyskryminacja, bezpośrednia lub pośrednia, niestety ma miejsce zbyt często. AB Werkt uważa, że pracownicy powinni być tego świadomi. Kiedy prośba zleceniodawcy ma charakter dyskryminujący? Jak to rozpoznać? Jak postąpić w związku z dyskryminującym pytaniem zleceniodawcy? Jak zazwyczaj reagujemy w takich sytuacjach?

Praktyka trudniejsza od teorii

Wypowiadanie się na dany temat przychodzi łatwiej niż rzeczywiste przeciwdziałania sytuacjom dyskryminującym w praktyce. Ponieważ jak właściwie zareagować na prośbę zleceniodawcy o zakwaterowanie pracowników polskiego pochodzenia w miejscach, gdzie mieszkają wyłącznie pracownicy z Polski? Tak jest przecież o wiele „prościej”, prawda? Albo jak zachować się, gdy dyskryminowany jest Twój współpracownik? A co należy zrobić, jeśli zleceniodawca zatrudnia pracowników tylko z określonego kraju, ponieważ przez lata zgromadził dobre doświadczenie? Lub chętniej zatrudnia młode osoby, ponieważ one rzadziej „chorują”. Albo też nie chce zatrudniać młodych kobiet, ponieważ istnieje ryzyko długiej „nieobecności” z powodu ciąży?

Jest to trudne, zwłaszcza w obliczu deficytu na rynku pracy.

AB Werkt mówi „nie” dyskryminacji

Celem jest zastąpienie dyskryminacji różnorodnością. Mamy miejsca dla wszystkich. Dyskryminacja polega na nierównym traktowaniu i jest zakazana na mocy art. 1 holenderskiej Ustawy zasadniczej. Niekiedy jest ona oczywista, czasami nieco mniej. Które wymagania dotyczące pracy można stosować, a które nie? Oczywiście zawsze chcemy mówić naszym zleceniodawcom „tak”. Jednak dyskryminacji AB Werkt mówi „nie”.

Podstawy dyskryminacji (Ogólna ustawa o równym traktowaniu):

 • Wiek
 • Orientacja seksualna
 • Religia i światopogląd
 • Rasa
 • Płeć
 • Narodowość
 • Niepełnosprawność lub choroba przewlekła
 • Przekonania polityczne
 • Stan cywilny
 • Rodzaj umowy (o charakterze stałym lub tymczasowym)
 • Wymiar czasu pracy (pełny lub niepełny)

Dyskryminacja bezpośrednia lub pośrednia

Dyskryminacja oparta na którejkolwiek z powyższych podstaw jest określana jako „bezpośrednia”. W przypadku dyskryminacji pośredniej intencje wydają się bardziej niewinne, ale mogą być tak samo krzywdzące lub drażliwe dla innej osoby. Przykład: Pracodawca w ofercie pracy poszukuje pracowników z „doskonałą” znajomością języka niderlandzkiego.  Pracownicy pochodzenia innego niż holenderskie na ogół w mniejszym stopniu spełniają ten wymóg. Pośrednio czują, że są w gorszej sytuacji ze względu na tak określone wymagania językowe.

Czy spotykasz się z dyskryminacją w miejscu pracy? Skontaktuj się wtedy ze swoją osobą kontaktową z AB Werkt. Do Twojej dyspozycji jest także osoba zaufania: więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.