Kodeks postępowania w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

W naszej wielokulturowej organizacji różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji to jedna z kwestii, które bardzo sobie cenimy. Aby zapobiegać dyskryminacji w miejscu pracy, opracowaliśmy kodeks postępowania antydyskryminacyjnego. Niniejszy kodeks postępowania został opracowany w celu zapobiegania i zwalczania dyskryminacji w miejscu pracy.

Dlaczego kodeks postępowania?

Każdy człowiek ma pewne normy i wartości. Są one uwarunkowane wychowaniem, wykształceniem oraz środowiskiem, w którym się żyje i pracuje. AB Werkt, jako organizacja, posiada również pewne normy i wartości. Sprawy, które uważamy za ważne w naszych kontaktach z kolegami, członkami, klientami i pracownikami. W niniejszym kodeksie postępowania zawarliśmy informacje o tym, w jaki sposób zapewniamy, że nie dochodzi do dyskryminacji. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ wierzymy w równość między ludźmi. Zdecydowanie nie chcemy dyskryminować ludzi ze względu na pewne cechy. Więcej na ten temat można przeczytać w niniejszym kodeksie postępowania. Możesz też przeczytać, co zrobić, jeśli zauważysz, że dochodzi do dyskryminacji.

Początek obowiązywania kodeksu postępowania

Co to jest dyskryminacja?
Dyskryminacja to odmienne traktowanie, pokrzywdzenie lub wykluczenie osób ze względu na ich cechy (osobiste). Cechy te nazywane są przyczynami dyskryminacji.

Nie wolno dyskryminować z następujących powodów:

 • Płeć; tożsamość i ekspresja płciowa;
 • Wyścig;
 • Wiek;
 • Narodowość;
 • Religia i filozofia życia;
 • Przekonania polityczne;
 • Orientacja seksualna
 • Stan cywilny;
 • Niepełnosprawność i stan zdrowia;
 • Okres zatrudnienia; Umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony

Holenderskie prawo dotyczące dyskryminacji

Artykuł 1 Konstytucji Holandii stanowi, że każdy, kto przebywa na terenie Holandii, powinien być traktowany równo. Ponadto istnieją specjalne przepisy, które chronią naszą równość. Skutki kodeksu postępowania dotyczą przede wszystkim AB Werkt jako organizacji pracowniczej. Kodeks Postępowania został opracowany w celu promowania przestrzegania w AB Werkt postanowień artykułu 1 Konstytucji Holandii. Ponadto wyjaśnia pracownikom, w jaki sposób mogą i powinni zapobiegać świadomej lub nieświadomej dyskryminacji.

Kodeks koncentruje się na:

 • Konkretyzacja zasady antydyskryminacji;
 • Zapewnienie równości szans w odniesieniu do pracowników i potencjalnych pracowników
 • Wielokulturowe zarządzanie operacyjne w firmie AB Werkt.

Oświadczenie antydyskryminacyjne AB Werkt

 • Wybieramy kandydatów na podstawie ich umiejętności, talentów i doświadczenia.
 • Nie oceniamy naszych kandydatów ze względu na ich wiek, płeć, orientację seksualną, poglądy polityczne, rasę lub kolor skóry, narodowość lub pochodzenie, stan cywilny, niepełnosprawność, przewlekłą chorobę, religię, rodzaj umowy lub godziny pracy.
 • Podejmujemy dialog z klientami, którzy dopuszczają się dyskryminacji, i w ten sposób zwiększamy ich świadomość.
 • AB Werkt mówi „nie” dyskryminacji, „tak” różnorodności.